Zijn zwaarden legaal?

 

 

 

Zijn zwaarden legaal?
Is het in bezit hebben van zwaarden toegestaan? 
Ja, mits u 18 jaar of ouder bent. 
 
Degens, sabels, zwaarden vallen o.a. onder artikel 2, eerste lid, categorie IV, onder 2 van WWM, ongeacht of het decoratieve of functionele zwaarden zijn. Deze wapens mogen vrij voorhanden worden gehouden, mits u 18 jaar of ouder bent. Uit artikel 26 lid 5 van WWM blijkt namelijk dat het voorhanden hebben van een wapen van categorie IV door personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, verboden is. 
 
Wapens van categorie IV mogen echter niet op de openbare weg gedragen worden. Het is dus raadzaam om bijvoorbeeld een degen niet onverpakt op een fiets te vervoeren. 
Het is wel toegestaan een zwaard over de weg te vervoeren. Er is een verschil tussen vervoeren en dragen. 
 
Wapens die vallen onder categorie IV mogen alleen worden vervoerd en niet gedragen. De vervoerder moet er dus voor zorgen dat het wapen voldoende verpakt is, anders loopt hij het risico om een boete te ontvangen. 
Om deze wapens te mogen gebruiken op voor publiek toegankelijke plaatsen (bijvoorbeeld bij sportbeoefening) is schriftelijke toestemming van de politie nodig. Hiervoor moet er een vergunning (verlof) worden aangevraagd bij de korpschef van uw politieregio. Tenzij deze wapens vallen onder de vrijstelling van artikel 28 van de Regeling wapens en munitie (RWM). 
 
Bron: http://www.justitie.nl/
(Alle producten op deze site vallen onder categorie IV WWM)